Dec 7, 2007

Background Songs...


ఆ మధ్య నా బ్లాగులో నా గురుంచి తెలుసుకోవాలంటే అని "ఆనంద్" సినిమా లోని ఒక సన్నివేశాన్ని స్పృశిస్తూ రాసుకోవటం జరిగింది. ఆది ఇలా రాసుకున్నాను...


"ఆనంద్ సినిమాలో, మొదటిసారి హీరో పెళ్ళి చూపులకు వెల్లినప్పుడు, కొంత సేపటికి ఒక చిన్న అబ్బయీ వస్తాడు, అప్పుడు అతనెవరు అని ఆ పెళ్ళి చూపుల్లోని అమ్మాయి అడుగుతుంది అప్పుడు మన హీరో అతను ' సమీర్ ' మా కారు డ్రయివరు కొడుకు అని చెప్పినప్పుడు వెనకాల ఒక వాయిలిన్ బిట్ వినిపిస్తుంది ... అది మన్సులోని బావాలని ఎంతగా పలికిస్తుందో... దాన్ని నిశితంగా పరీక్షించిన వాల్లకే తెలుస్తుంది ... ఇది నా అభిరుచి ...ఇది చాలనుకుంటాను నా గురించి చెప్పుకోడానికి..."


దాన్ని చదివిన ఒక 'అనానీమస్' (పేరు తెలియని) వ్యక్తి "ఆనంద్" ఏమీ గొప్ప సినిమా కాదు, అందులోని సంగీతం అంతకంటే గొప్పదెమి కాదుదాన్ని ఉదాహరణగా తీసుకుని నీ గురించి రాసుకోవటం చాలా హాస్య స్ప్రదంగా ఉందని వ్యాఖ్యానించాడు.. నిన్ననే ప్రసాద్ గారి బ్లాగును సందర్శించాక అలా రాసుకోవటంలో తప్పులేదనిపించింది.

ఇదంతా ఎందుకు రాయాల్సి వచ్చిందంటే అతనెవరో నా మీద వ్యాఖ్యలు రాసినందుకు కాదు కానీ, కొన్ని సినిమాలలో చాలా మంది గమనించని చాలా మంచి అంశాలు అప్పుడప్పుడు జారీ పోతుంటాయి. అలాంటివి కొన్ని ఇక్కడ నేను స్పృశించ దలచాను. ఇక "ఆనంద్" సినిమానే తీసుకుంటే చాలా మందికి Audio CD లో లేని ఒక పాట సినిమాలో ఉందన్న విషయం తెలియదు, ఆది సంగీతం పట్ల మక్కువ, ఆసక్తి ఉన్న కొద్ది మంది మాత్రమే గుర్తించ గలరు. అందులో ఒక పాట మనకు వెనకాల వినపడుతుంది. సన్నివేశం ఏమంటే- అనాధ ఆశ్రమంలో రూప మౌన వ్రతంలో ఉన్నప్పుడు రూపకు ఆనంద్‌కు మధ్య సంభాషణల తర్వాత ఒక పాట వస్తుంది...
ఆది ఇలా సాగుతుంది..

"గుండెకే గాయం చేసి నిండుగా నవ్వేస్తుంది
పుండు పై కారం చల్లి పూవులే పూహిస్తుంది
పాపలా నవ్వేస్తుంది పడుచుల కవ్విస్తుంది
వెన్నెల్ల వెదిస్తుంది వేదించి చంపేస్తుంది..."ముఖ్యంగా ఇటువంటి Background Songs మనకు "రెహమను" సంగీతం అందించిన సినిమాల్లో అక్కడక్కడ వినిపిస్తూ ఉంటాయి. ఉదాహరణకు "నీ మనసు నాకు తెలుసు" అన్న సినిమాలో ఇలాంటిదే ఒక పాట మనకు వినపడుతుంది, చిన్నదే కావచ్చు కానీ చాలా మెలోడీతో కూడుకుని మనసుకు హత్తుకునేలా ఉంటుంది...
ఆది ఇలా సాగుతుంది.


"ఎచట నుండి వచ్చావో
నన్ను ఏమీ చేసావో
ఇది ఆగేనా... లేక సాగేనా...
బదులివ్వరా ....!"అలాగే 'సఖి' లో కూడా "మాంగళ్యం తంతునామేన..." అని ఒక పాట ఉంటుంది. ఇది ప్రస్తుతం అందరికి తెలుసనుకో కానీ సినిమావచ్చిన క్రొత్తలో దీని గురుంచి ఎవరిని అడిగిన చాలా మంది గమనించలేదనే చెప్పారు. వీలయితే అటువంటి పాటలను కూడా ఆడియో సిడిలో అందించ మనవి...


అలాంటి ఆణిముత్యాలాంటి సంగీతాన్ని అందిస్తున్న సంగీత దర్శకులకు, దానిని కాపాడు కొస్తున్న కమ్ముల లాంటి దర్శకులకు నా ఈ బ్లాగు ద్వారా అభినందనాలు తెలియ చేసుకోదలచాను...

శంకరాభరణం లో చెప్పినట్టుగా మంచి సంగీతం ఎప్పటికీ అజరాజరమైనదే....
Hats off to the great MUSIC...

4 comments:

Anonymous said...

బ్లాగులు సందర్శించేవాళ్ళు రకరకాల మూడ్స్ లో వస్తారు.
అందరికీ అన్నీ నచ్చాలనే రూలేమీ లేదు. కొంత మంది నచ్చకపోతే నచ్చ్లేదు అని రాస్తారు.కొంత మంచి నచ్చింది అని రాస్తారు. నచ్చలేదు అని రాసినంత మాత్రాన అది మీ బ్లాగుకు కొలబద్ద కాదు. అలాంటివి ఒకటో రెండో వుంటాయి. వాటిని ఆనంద్ సినిమాలో అనిత చెప్పినట్టు "లైట్ తీస్కో" ఫాలో అయిపోండి.

ఒక్కోసారి ఎంత బావున్నా కామెంట్లుండవు.అప్పుడు కూడా అనితని ఫాలో అయిపోండి.

-- విహారి

జాన్‌హైడ్ కనుమూరి said...

Thanks dor comment in our blog
Aparanji fine art
you can contact us at
aparanji.k@gmail.com

venku ... said...

@ విహారి,
చాలా చక్కటి సందేశం ఇచ్చారు - నెనరులు...

@ జాన్‌హైడ్ కనుమూరి,
Definately i will contact u..

rakee said...

Hi Venku mee blog chala bagundi
i have seen your blog its interesting and informative.
I really like the content you provide in the blog.
But you can do more with your blog spice up your blog, don't stop providing the simple blog you can provide more features like forums, polls, CMS,contact forms and many more features.
Convert your blog "yourname.blogspot.com" to www.yourname.com completely free.
free Blog services provide only simple blogs but we can provide free website for you where you can provide multiple services or features rather than only simple blog.
Become proud owner of the own site and have your presence in the cyber space.
we provide you free website+ free web hosting + list of your choice of scripts like(blog scripts,CMS scripts, forums scripts and may scripts) all the above services are absolutely free.
The list of services we provide are

1. Complete free services no hidden cost
2. Free websites like www.YourName.com
3. Multiple free websites also provided
4. Free webspace of1000 Mb / 1 Gb
5. Unlimited email ids for your website like (info@yoursite.com, contact@yoursite.com)
6. PHP 4.x
7. MYSQL (Unlimited databases)
8. Unlimited Bandwidth
9. Hundreds of Free scripts to install in your website (like Blog scripts, Forum scripts and many CMS scripts)
10. We install extra scripts on request
11. Hundreds of free templates to select
12. Technical support by email

Please visit our website for more details www.HyperWebEnable.com and www.HyperWebEnable.com/freewebsite.php

Please contact us for more information.


Sincerely,

HyperWebEnable team
info@HyperWebEnable.com